เกี่ยวกับเรา

ขนมบ้านดรีมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน พุทธศักราช 2556 โดยใช้ชื่อร้านว่า “Bann Dream Bakery” ปัจจุบันใช้ชื่อทางการค้าว่า “KanombanndreaM” จุดเริ่มต้นของขนมบ้านดรีม จากการผลิตขนมจำพวก เบเกอรี่จากทีละน้อย ฝึกฝนดัดแปลงสูตรต่างๆส่วนผสมๆ ใหม่ๆลองผิดบ้างลองถูกบ้าง ทำผิดบ้างเสมือนฝึกฝนและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน อุปสรรคไม่ได้มีไว้ปิดกัน มันอยู่ที่ตัวเราพร้อมที่จะข้าม ไปหรือเปล่า ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาไปทีละลำดับขั้น มีท้อบ้างมีทุกข์บ้าง ตลอดระยะเวลาปี 2556 – ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสูตรและทดลองรวมถึงคิดค้น สูตรใหม่ๆ

https://kanombanndream.business.site/