บล็อก

Facebook

อับเดตราคาขนมเปี๊ยะ “ขนมบ้านดรีม”

ไส้ดั้งเดิม กล่อง 10 ลูก 80 บาท
ไส้ฟัก กล่อง 10 ลูก 80 บาท
ไส้งาดำ กล่อง 10 ลูก 80 บาท
ไส้ถั่วแดง กล่อง 10 ลูก 80 บาท
ไส้ถั่วดำ กล่อง 10 ลูก 80 บาท
ไส้ฝอยทอง กล่อง 10 ลูก 85 บาท

“ไข่เค็ม”

ไส้ดั้งเดิม กล่อง 10 ลูก 100 บาท
ไส้ฟัก กล่อง 10 ลูก 100 บาท
ไส้งาดำ กล่อง 10 ลูก 100 บาท
ไส้ถั่วแดง กล่อง 10 ลูก 100 บาท
ไส้ถั่วดำ กล่อง 10 ลูก 100 บาท
ไส้เม็ดขนุน กล่อง 10 ลูก 110 บาท
ไส้ฝอยทอง กล่อง 10 ลูก 110 บาท

“ไข่เค็มเต็มใบ“

ไส้ดั้งเดิม กล่อง 8 ลูก 155 บาท
กล่อง 10 ลูก 195 บาท
ไส้ฟัก กล่อง 8 ลูก 155 บาท
กล่อง 10 ลูก 195 บาท
ไส้งาดำ กล่อง 8 ลูก 155 บาท
กล่อง 10 ลูก 195 บาท
ไส้ถั่วแดง กล่อง 8 ลูก 155 บาท
กล่อง 10 ลูก 195 บาท
ไส้ถั่วดำ กล่อง 8 ลูก 155 บาท
กล่อง 10 ลูก 195 บาท
ไส้เม็ดขนุน กล่อง 8 ลูก 240 บาท
กล่อง 10 ลูก 300 บาท
ไส้ฝอยทอง ล่อง 8 ลูก 240 บาท
กล่อง 10 ลูก 300 บาท

กรุณาสั่งสินค้าล่วงหน้า 1-2 วันทำการ ต่างจังหวัดส่งไปรษณีย์ไทย (Ems) แต่ละวันไส้อาจไม่ตรงกับรายการกรุณาติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาช่วงทำการ

#ขนมบ้านดรีม #kanombanndream #chanthabuti #จันทบุรี
...

View on Facebook

ขนมบ้านดรีม ได้อัพเดตรูปภาพหน้าปก ...

View on Facebook

ขนมบ้านดรีม ได้อัพเดตรูปโปรไฟล์ ...

View on Facebook

ขนมบ้านดรีม ได้อัพเดตรูปโปรไฟล์ ...

View on Facebook

ขนมบ้านดรีม ได้อัพเดตรูปภาพหน้าปก ...

View on Facebook