แจ้งปัญหา

เครมสินค้า

การเครมสินค้า 7 วัน สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ใบเสร็จต้องระบุวันที่เวลาซื้อโดยชัดเจน และไม่เกิน 7 วัน โปรดอ่านรายละเอียดในแบบฟอร์ม การเครมสินค้ามีประกัน อ่านรายละเอียดและกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อเครมสินค้า


คืนสินค้า

การคืนสินค้า ท่านต้องมีหลักฐานเช่นใบเสร็จที่แนบไปกับสินค้า สินค้าที่คืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมและไม่เกิน 7 วัน โปรดอ่านรายละเอียดในแบบฟอร์ม


ขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

การขอรับใบเสร็จรับเงินของท่าน ท่านจะต้องส่งคำร้องแบบฟอร์มขอใบเสร็จรับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านชำระเงิน หรือหลังได้รับสินค้าไม่เกิน 3 วัน หากเลยวันดังกล่าว ร้านขนมบ้านดรีม ขอสงวนสงวนธิ์ไม่ออกใบเสร็จให้ทุกกรณี การขอใบกำกับภาษี ท่านจะต้องแจ้งภายใน 1 วันก่อนชำระเงิน หรือหลังจากชำระเงินแล้วไม่เกิน 24-36 ชั่วโมง ก่อนการจัดส่งสินค้า หากเลยวันดังกล่าว ร้านขนมบ้านดรีม
ขอสงวนสงวนธิ์ไม่ออกใบกำกับภาษีให้ทุกกรณี


ยกเลิกสมัครรับจดหมายข่าว

การยกเลิกสมัครรับจดหมายข่าว ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มยกเลิกสมัครรับจดหมายข่าว เมื่อท่านกรอกข้อมูลและส่งเรื่องเข้ามา เจ้าหน้าจะใช้เวลา 1-3 วันทำการ และอาจติดต่อกลับคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบ