ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งและติดตามสินค้า

 

 

 

 

หากไม่ทราบสถานะหรือรูปแบบการจัดส่งเพื่อติดตามสินค้า กรุณาใส่รหัสติดตามสินค้าในช่อง Tracking Number ในระบบ Track ระบบจะแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทได้จัดส่งสินค้าด้วยการขนส่งบริษัทใด